Serie retrorrefletivas Avery ® HV 1200 E

Avery ® High Visibility 1200 E é ideal para aplicacións de marcaxe retrorreflectiva de frotas de vehículos nos que a súa visibilidade é necesaria tanto de día coma de noite. HV 1200 E ten unha marca de auga certificativa da súa homologación CEE104 - Clase E. (Número de homologación 104R - 00 0005)